Bibliografia

Zborník Február 1948 a Slovensko

Obrázok obálky

Vo februári 2008 sme si pripomenuli 60. výročie zlomovej udalosti v našich dejinách – februárových udalosti v roku 1948 spojených s nástupom totalitného komunistického režimu. Ústav pamäti národa pri tejto príležitosti zorganizoval v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Slovenským historický ústav Matice Slovenskej, Právnickou fakultou UK a Pedagogickou fakultou UK vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutočnila 14. a 15. februára 2008 v Bratislave.

Zborník z konferencie čitateľom poskytuje komplexný pohľad reprezentatívneho spektra historikov na vývoj udalosti spred šesťdesiatich rokov. Štúdie majú syntetický charakter a z hľadiska časovej chronológie sa zameriavajú predovšetkým na udalosti rokov 1947 – 1948 a ich priame spoločensko-politické súvislosti.

Stiahnuť Zborník Február 1948 a Slovensko (formát PDF, veľkosť 3.33 MB)