Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD. (1974)

Foto

Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história – archívnictvo – pomocné vedy historické a Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor architektúra. Počas štúdia sa zúčastnil stáží na Universität Regensburg (Nemecko) a Technische Universität Graz (Rakúsko), pedagogicky pôsobil na Fakulte architektúry STU.

V Slovenskom rozhlase pracoval ako editor Rádia Slovakia International, bol hovorcom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ústavu pamäti národa, kde pôsobil aj na poste riaditeľa sekretariátu predsedu Správnej rady ÚPN a ako pracovník sekcie vedeckého výskumu. V roku 2016 bol Národnou radou Slovenskej republiky zvolený za člena Správnej rady ÚPN, od januára 2018 vykonával funkciu podpredsedu Správnej rady ÚPN.

Vytlačiť