Jesenná kríza

Rozhlasový prejav G. Husáka z 22. 11. 1947 (PDF 1.49 MB)
Správa o Husákovej návšteve v Prešove v októbri 1947 (PDF 390 KB)
Správa o protištátnom sprisahaní A. Melzera (PDF 575 KB)
Správa o situácii v Strane slobody (PDF 109 KB)

Agentúrne hlásenie o pomeroch v DS (PDF 318 KB)
Inštrukcie členom DS ako postupovať pri tvorbe rezolúcií odborových organizácií (PDF 188 KB)
Prejav p. ministra pôšt konsist. rady p. Fr. Hály z 5. 11. 1947 (PDF 197 KB)
Prejav pana ministra dopravy dr. I. Pietora z 5. 11. 1947 (PDF 321 KB)
Prejav pana ministra školstva a osvety dr. Jaroslava Stránskeho z 5. 11. 1947 (PDF 430 KB)
Referát povereníka vnútra gen. Mikuláša Ferjenčíka o protištátnom sprisahaní na Slovensku z 11. 11. 1947 (PDF 1.29 MB)
Správa o priebežnom vyšetrovaní tzv. protištátneho sprisahania z 8. 10. 1947 (PDF 961 KB)
Správa o priebežnom vyšetrovaní tzv. protištátneho sprisahania z 26. 9. 1947 (PDF 601 KB)
Správa o priebežnom vyšetrovaní tzv. protištátneho sprisahania zo 17. 10. 1947 (PDF 1.10 MB)
Správa Povereníctva vnútra z 8. 12. 1947 o protištátnej činnosti skupiny Kempný a spol. (PDF 1.,76 MB)
Správa vyšetrovacej vládnej komisie k prípadu Obuch a spol. (PDF 5.30 MB)
Úradná správa Povereníctva vnútra o vyšetrovaní tzv. protištátneho sprisahania (PDF 480 KB)
Výpis z komuniké zo zasadania predsedníctva DS zo 6. 11. 1947 (PDF 107 KB)